Software

Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów jak i usług serwerowych Microsoft oraz rozwiązań opartych o Open Source. W zakres usług wchodzą:

  • Migracje systemów operacyjnych i pocztowych
  • Instalacje serwisów intranetowych/extranetowych w oparciu o oprogramowanie firmy Microsoft
  • Knowledge Base (bazy wiedzy w oparciu o SharePoint Server 2016/2019/2022/SharePoint Online)
  • Konfiguracje usług serwerowych m.in.: Active Directory, DNS, DHCP, Firewall
  • Instalacje serwerów pocztowych Postfix, Exchange wraz z dodatkowymi usługami bezpieczeństwa poczty
  • Wdrażanie polityki bezpieczeństwa w środowisku Active Directory